FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výrobca

výrobca

- 1. priamy výrobca, bezprostredný výrobca: pracujúci človek vyrábajúci úžitkové hodnoty svojou vlastnou prácou v procese materiálnej výroby