FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda sociálna

veda sociálna

- spoločenská veda, ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúdať na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia pojem civilizácie - spoločnosť sa vtedy stáva stredobodom záujmu nového vedeckého odboru - sociológie.

----------------
veda sociálna>