FILIT
Obsah
Chronolgia
Registre
Diskusia
Sprva
Zoznam V

Va - nzory na u

va - nzory na u

va (Aristoteles)

va (Schopenhauer, A.)