FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veracitas dei

veracitas Dei

- podľa Descarta - neschopnosť Boha nás oklamať, na ktorej sa zakladá platnosť naších vedomostí o existencii sveta, ktorá nemôže byť ilúziou.