FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz algebraický

výraz algebraický

- počtový výraz, v ktorom sa vyskytujú písmená s významom čísiel. Na zapisovanie algebraických výraz sa používajú rovnaké znamienka a názvoslovie ako pri výrazoch s číslami určitými. V súčine dvoch alebo viacerých čísiel zapísaných písmenami znak násobenia spravidla vynechávame ( L1375;24).

--------------------
výraz algebraický>