FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda kultúrna

veda kultúrna = humanistika = veda sociálna = veda spoločenská = veda duchovná = veda idiografická
nem. Kulturwissenschaften

- je humánna alebo duchovná veda (cf. L154;408). Veda, ktorá sa zaoberá tým, čo vzniklo µudským konaním a tvorbou a zároveň to prispieva k humanizácii človeka. Vzhµadom na posledne uvedenú okolnos» by potom nemuselo ís» o synonymum so sociálnou alebo spoločenskou vedou, ktorá skúma výtvory človeka bezohµadu na ich humanizačný efekt.

----------------
veda kultúrna>