FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výchova komunistická

výchova komunistická

- proces pretvárania podstaty človeka, ktorý mu umoľňuje sta» sa subjektom komunistickych vz»ahov ( L53;238).