FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výroba rastlinná

výroba rastlinná

- zložka poľnohospodárskej výroby. Rastlinná výroba využíva pôdu na pestovanie kultúnych plodín. Vyrába potraviny, krmivá, a suroviny pre spracovateľský priemysel. Zahřňa pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín, technických plodín, ovocinárstvo, chmeliarstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, lúkarstvo a krmovinárstvo.

-------------------
výroba rastlinná>