FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzájomnosť slovanská

vzájomnosť slovanská

- idey a konkrétne prejavy etnickej spolupatričnosti slovanských národov v ich novodobých dejinách. Objavili sa v začiatkoch národného obrodenia Slovanov a ako prejav povedomia etnickej príbuznosti i dedičstva spoločných historických a kultúrnych tradícií pretrvávajú do súčasnosti ( L127;296).

-----------------------
vzájomnosť slovanská>