FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina nematematická

veličina nematematická = mimomatematická veličina

- veličina, ktorá je výsledkom mimomatematického (fyzikálneho, biologického, ekonomického atď. poznania kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky javov. Príkladom nematematických veličín sú fyzikálne veličiny.