FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vlastnosť

vlastnosť vlastnosť (FT)

- to, čo je spoločné triede entít a čo ich odlišuje od iných. Vlastnosť je všetko, čo predmet má, a teda má nielen aspekt kvalitatívny, ale aj kvantitatívny, javový i podstatový. Vlastnosť je predmetom skúmania tak kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej analýzy ( L65;112). Odhalenie vlastností je jedným z hlavných cieľov poznávania.

------------
vlastnosť>