FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vírus

vírus

- biol. najmenší a najjednoduchší živý organizmus prejavujúci vlastnosti živej hmoty, ultramikroskopická castica schopná autoreprodukcie. Vírusy obsahujú nukleovú kyselinu DNA alebo RNA, majú vlastný enzýmový systém (väčšinou neúplný) a ich reprodukcia je viazaná na hostiteľskú bunku (ľudskú bunku, rastlinnú bunku, živočíšnu bunku, bakteriálnu bunku).

Vírusy vplývajú na bunkový syntetický aparát a využívajú ho na tvorbu vlastných špecifických virusových zložiek, z ktorých sú tvorené.

Vírusy ,ôžu byť obalené a neobalené.

Reprodukčný cyklus vírusov likviduje hostiteľskú bunku; niektoré virusy bunku poškodzujú len čiastočne, virus sa v nej množí len príležitostne, alebo je v nej pritomný v tzv. latentnom stave.

Vírusy sú geneticky nezávislé systémy, majú svoju vlastnú evolúciu.

Základné vlastnosti virusov:

- typ nukleovej kyseliny a jej usporiadanie
- molekulárna hmotnosť
- percentuálny obsah nukleovej kyseliny
- tvar virusovej častice
- prítomnosť obalu
- druh infikovaného hostiteľa
- druh prenášača.

Vírusy spôsobujú virózy, mnohé infikujú hostiteľa, ale nevyvolávajú ochorenia ( L715;778).

---------
vírus>