FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda spoločenská

veda spoločenská

- súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.

-------------------
veda spoločenská>