FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Význam gramatický

význam gramatický

- dôležitý významový útvar vyjadrovaný slovným tvarom a týkajúci sa celej skupiny slov, resp. slovného druhu. Gramatickým významom je napr. gramatická kategória, ktorá sa uplatňuje pri utváraní konštrukcií a ich zložiek (pozri: L534;162 L536;54).