FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vizigóti

Vizigóti

- Západní Góti - èas» germánskeho kmeòa Gótov.

Vizigóti sídlili medzi Dnestrom a Dunajom, 410 dobyli Rím, po 415 vytvorili rí¹u v ju¾nej Galii (hl. mesto Toulouse), ktoré r. 507 dobyl Chlodovik I.; novú rí¹u zalo¾enú v ©panielsku (centrum Toledo) znièili 711 Arabi.

-----------
Vizigóti>