FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vtelenie

vtelenie

- inkarnácia - premena na telo; nadobudnutie hmotnej podoby; danie hmotnej podoby dačomu, skonkrétnenie, zosobnenie v niečom.