FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vz»ah právny

vz»ah právny

- vz»ah, v ktorom úcastníci vystupujú ako nositelia práv a povinností vyplývajúcich z právnej normy ( L715;575).