FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vytváranie bázy znalostí

vytváranie bázy znalostí

- časovo aj pracovne náročná činnosť, ktorá spočíva v dvoch vzájomne sa prelínajúcich špecifických činnostiach:

1. získavanie znalostí od experta, ich štruktúrovanie, hierarchizovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí;

2. symbolická reprezentácia vznikajúceho produktu do vhodných dátových štruktúr.