FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedy o telesnej kultúre

vedy o telesnej kultúre

- sústava vedných odborov skúmajúcich pohybové činnosti človeka v telesnej výchove, športe, pohybovej rekreácii, v zdravotnej telesnej vychove a v pohybovom umení ( L1358;324).

--------------------------
vedy o telesnej kultúre>