FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

O: Zoznam hesiel

o
Oahu
OAJ
Oakland
obal
obal atómový
obal kvetný (fytoterapia)
občan
obchod
obchod bankový
obchod bankový - odkazy
obchod burzový
obchod medzinárodný
obchod peňažný
obchod svetový
obchod - druhy/príklady
obchod - odkazy
obchod zahraničný
obchod zahraničný - odkazy
obchodný
obchodovanie
občianska vojna v USA
Občianske združenie pre pomoc týraným, ... deťom
Občianske združenie pre pomoc týraným, ... deťom - odkazy
občiansky súdny poriadok
občianstvo
občianstvo - odkazy
občina
občina roľnícka
občina - druhy/príklady
občina - odkazy
obdobia ročné
obdobie
obdobie historické
obdobie ročné
obdobie roka
obdobie - druhy/príklady
obdobie - odkazy
obec
obec (Aristoteles)
obec - druhy/príklady
obec - názory na ňu
obec - odkazy
obeh
obeh krvný
obeh tovarový
obeh - odkazy
obeh Zeme
obeť
obeť ľudská
obetovanie
obilie
obilie - odkazy
obilninárstvo
obilniny
obilniny - odkazy
objasnenie
objasnenie - odkazy
objasňovanie
objav
objav geografický
objavenie
objavenie - odkazy
objavovanie
objekt
objekt estetický
objekt fyzikálny
objekt hmotný
objekt hmotný - druhy/príklady
objekt hmotný - odkazy
objekt ideálny
objekt komunikačný
objekt komunikačný (informatika)
objekt kozmický
objekt matematický
objekt materiálny
objekt mechanický
objekt mikrofyzikálny
objekt - druhy/príklady
objekt - odkazy
objekt znaku
objektivita
objektivita - názory na ňu
objektivita - odkazy
objektivizácia
objektivizmus
objektívno
objektívnosť
objektívnosť (Kant, I.)
objektívny
objem
obklad
oblak
oblak - odkazy
oblasť
oblasť kultúrna
oblasť pelagická
oblasť problémová
oblasť (matematika)
oblasť uvažovania
oblasť - druhy/príklady
oblasť - názory na ňu
oblasť - odkazy
obloha
obloha - odkazy
obmedzené
obmedzenosť
obomkýnajúce
obor
obor úvahy
obor úvahy (logika)
obor úvahy - názory naň
obor úvahy - odkazy
obrábaie pôdy - odkazy
obrábanie
obrábanie pôdy
obrad
obrad náboženský
obrad náboženský - odkazy
obrat
obrat lingvistický
obrat - odkazy
obratnosť
obraz
obraz psychický
obraz sveta
obraz sveta fyzikálny
obraz sveta fyzikálny (Einstein, A.)
obraz sveta fyzikálny - názory naň
obraz sveta fyzikálny - odkazy
obraz sveta mýtický
obraz sveta (Wittgenstein, L. I)
obraz sveta - druhy/príklady
obraz sveta - názory naň
obraz sveta - odkazy
obraz (Kant, I.)
obraz umelecký
obraz (optika)
obraz (Platón)
obraz - druhy/príklady
obraz - názory naň
obraz - odkazy
obrazotvornosť
obriezka
obriezka (SZ)
obriezka - názory na ňu
obriezka - odkazy
obrobiteľnosť
obrodenie národné
obrodenie národné české
obrodenie národné české - odkazy
obrodenie národné české - predstavitelia
obrodenie národné slovenské
obrodenie národné - odkazy
obruba
obrubovať
obrusnosť
obsah
obsah podstatný (Černík, V.)
obsah pojmu
obsah psychický
obsah (Černík, V.)
obsah vedomia
obsah - druhy/príklady
obsah - názory naň
obsah - odkazy
obsahový
obscenita
obscenita (Baudrillard, J.)
obscenita - názory na ňu
obscenita - odkazy
obscurum per obscurius
obsedantný
observácia
observatórium
obsesia
obuv
obuvníctvo
obvod
obvod elektrický
obvod elektrický - odkazy
obvod elektronický
obvod integrovaný
obvod - druhy/príklady
obvod - odkazy
obyčaj
obydlie
obyvateľstvo
obyvateľstvo - odkazy
obzor
obzor - odkazy
očakávanie
Occamova britva
Occam, W.
Occam, W. - odkazy
Occam, W. - zoznam vplyvov
Occitánia
oceán
oceán - odkazy
Oceánia
Oceánia - odkazy
oceánológia
oceánológia - odkazy
oceľ
oceľ nástrojová
oceľ tvarová
oceľ - odkazy
oceliareň
ochabnutosť
ochabnutosť - odkazy
ochlofóbia
ochorenie
ochorenie (joga)
ochorenie - názory naň
ochorenie - odkazy
očista
očistec
očistec - odkazy
očistec - zoznam literatúry
ocitnutie sa
Očko z Vlašimi, J.
od
odberateľ
odbor
Odbor filozofie Fakulty humanistiky TU
odbor študijný
odbor vedný
odbor vedný - odkazy
odbor - druhy/príklady
odbor - odkazy
odborník
odborník - odkazy
odborník - príklad
odbory
odčinenie
odčítanie
odčítanie čísiel
odčítanie - odkazy
odcudzenie
odcudzenie - odkazy
odcudzenosť filozofie
oddanosť
oddelenie
oddialenie
odev
odev - odkazy
odhad
odhalenie
odhaľovanie
odievanie
odkaz
odkaz hromadný
odkaz krížový
odkaz krížový - odkazy
odkaz všeobecný
odkaz - druhy/príklady
odkaz - odkazy
odklon
odlišnosť
odlišný
odlišovanie
odmena
odolnosť systému
Odon de Cluny
odosielateľ
odôvodnenie
odôvodnený
odôvodniť
odpor
odpor ohmický
odpoveď
odpoveď na moje otázky
odpredmetňovanie
odpustenie
odpustenie - odkazy
Odra
odraz
odraz (Demokritos)
odraz (Leukippos)
odraz (materializmus dialektický)
odraz - odkazy
odreagovanie
odroda
odsek
odvetvie
odvetvie národného hospodárstva
odvetvie právne
odvetvie priemyselné
odvetvie priemyselné - odkazy
odvodenie
odvodzovanie
odvodzovanie - odkazy
OECD
Oelkers, J.
Oelkers, J. - odkazy
Oelkers, J. - zoznam diel
ofertórium
ofidiofóbi
ofresiofóbia
oftalmológia
oftalmológia - odkazy
Ogariov, N. P.
oheň
oheň olympijský
oheň (Herakleitos)
oheň (stoicizmus)
oheň - druhy/príklady
oheň - názory naň
oheň - odkazy
ohlásenie
ohraničenosť
ohraničovať
ohrozenie
Ojzerman, T. I.
okamih
okamih - druhy/príklady
okamih - odkazy
okazionalizmus
okazionalizmus - odkazy
okazionalizmus - predstavitelia
okazionalizmus - významové útvary
okcitánčina
Okeanos
Oken, L.
okľuka
okno
okno (Windows)
okno - názory naň
okno - odkazy
oko
oko (folklór slovenský)
oko - názory naň
oko - odkazy
okolie
okolie bodu
okolie systému
okolie systému - odkazy
okolnosť
okraj
okrasa
okruh kultúrny
okruh kultúrny - odkazy
október
Októbrová revolúcia 1917
okuliare
okuliare - odkazy
okultizmus
ok.
Olduvai
olefín
olej éterický
oligarchia
oligocén
oligofrénia
Olmékovia
Olmékovia - odkazy
Oľminskij, M. S.
Olomouc
olovo
oltár
Olymp
ÓM
Omar
Omne verum omni vero consonat.
Omnis determinatio est negatio.
omša
omša - odkazy
omyl
on
Ondrejovič, D.
Onesikritos
online
onomastika
onomastika - odkazy
onomaziológia
ontogenéza
ontogenéza psychiky
ontogenéza psychiky - odkazy
ontogenéza (Leibniz, G. W.)
ontogenéza - druhy/príklady
ontogenéza - názory na ňu
ontogenéza - odkazy
ontogénia
ontológia
ontológia Aristotelova
ontológia empiristická
ontológia eventistická
ontológia evolučná
ontológia evolučná - odkazy
ontológia evolučná - zoznam literatúry
ontológia fundamentálna
ontológia negativna
ontológia Parmenidova
ontológia Parmenidova - odkazy
ontológia Parmenidova - texty
ontológia Parmenidova - text1
ontológia reistická
ontológia (Aristoteles)
ontológia (Černík, V.)-E
ontológia (Hegel, G. W. F.)
ontológia (Letz, J.)-EI
ontológia (stoicizmus)
ontológia - druhy/príklady
ontológia - názory na ňu
ontológia - odkazy
ontológia - predstavitelia
ontológia - vývin
ontológia - vývin - odkazy
ontológia - zoznam literatúry
ontologický
ontós on
ontós on (novovek)
ontós on (postmoderna)
ontós on (starovek)
ontós on (stredovek)
ontós on - názory naň
ontós on - odkazy
opačný
opak
opak - odkazy
opál
Oparin, A. I.
opart
opát
opatrenie
opátstvo
opátstvo - druhy/príklady
opátstvo - odkazy
opelenie
opera
opera - odkazy
operácia
operácia aritmetická
operácia aritmetická - odkazy
operácia binárna
operácia binárna - odkazy
operácia hospodárska
operácia jazyková
operácia lingvistická
operácia logická
operácia logická - druhy/príklady
operácia logická - odkazy
operácia matematická
operácia matematická - odkazy
operácia množinová
operácia myšlienková
operácia myšlienková (psychológia)
operácia myšlienková - druhy/príklady
operácia myšlienková - názory na ňu
operácia myšlienková - odkazy
operácia n-árna
operácia n-árna - odkazy
operácia peňažná
operácia s číslami
operácia s číslami - odkazy
operácia s matematickými objektami
operácia sémantická
operácia účtovná
operácia - druh/príklad
operácia - odkazy
operacionalizmus
operand
operant
operátor
operátor menotvorný
operátor priraďovací
operátor - odkazy
operovanie
opica
opice
opice - odkazy
opilosť
ópiový
opis
opis stavu
opis - druhy/príklady
opis - odkazy
opisovanie
ópium
oplodnenie
oplodnenie - odkazy
oponent
oponovať
oportunizmus
opozícia binárna
opozitum
Oppenheimer, F.
oppidum
oprava
optika
optika - disciplíny/súčasti
optika - odkazy
optika - významové útvary
optimizmus
optimizmus pedagogický
optimizmus - odkazy
opus
op-art
oradlo
orákulum
oranie
oranie - odkazy
Orava
Oravcová, M.
Oravcová, M. - dielo
Oravcová, M. - odkazy
Orchon
ordálie
ordinálium
ordinarius
ordo ordinans
Ordo Templi Orientis
ordoizmus
Orestes
orfizmus
orfizmus - odkazy
orfizmus - zoznam vplyvov
orgán
orgán kopulačný
orgán ľudského tela
orgán štátny
orgán štátny - druhy/príklady
orgán štátny - odkazy
orgán štatutárny
orgán súdny
orgán svalový
orgán - druhy/príklady
orgán - odkazy
orgán zmyslový
organ
organela
organický
organizácia
organizácia medzinárodná
organizácia medzinárodná - druhy/príklady
organizácia medzinárodná - odkazy
organizácia náboženská
Organizácia Spojených národov
Organizácia Spojených národov - odkazy
organizácia teroristická
organizácia (Černík, V.)
organizácia - druhy/príklady
organizácia - názory na ňu
organizácia - odkazy
organizmus
organizmus ľudský
organizmus ľudský - odkazy
organizmus rastlinný
organizmus (informatika)
organizmus (Kant, I.)
organizmus - druhy/príklady
organizmus - názory naň
organizmus - odkazy
organogén
organogenéza
organoleptický
organológia
orgány pohlavné
orgány pohlavné mužské
orgány pohlavné - odkazy
orgazmus
orgiastický
orgiazmus
Orient
orientácia
orientácia hodnotová
orientalistika
orientalistika - disciplíny
orientalistika - odkazy
orientálny
Origenes
originál
Orléans
ornitológia
orogenéza
orografia
orografia - odkazy
Orontes
Ortega y Gasset, J.
ortodoxia
ortoepia
ortografia
ortuť
ortuť (alchýmia)
ortuť - názory na ňu
ortuť - odkazy
Orwell, G.
os
oscilácia
Osipovskij, T. F.
ošklivé
ošklivé - odkazy
ošklivosť
ošklivosť - odkazy
oslabenie
oslabenie - odkazy
Osman I.
Osmanská ríša
Osmanská ríša - odkazy
Osmanská ríša - sultáni
osmotický
osmóza
osnovy učebné
osoba
osoba dramatická
osoba fyzická
osoba fyzická - odkazy
osoba právnická
osoba právnická - druh/príklad
osoba právnická - odkazy
osoba slovesná
osoba - druh/príklad
osoba - odkazy
osobnosť
osobnosť bazálna
osobnosť charizmatická
osobnosť ľudská
osobnosť (Hartmann, N.)
osobnosť (psychológia)
osobnosť (sociológia)
osobnosť - druhy/príklady
osobnosť - názory na ňu
osobnosť - odkazy
osobnosť žiaka
ostealgia
ostré
ostré (Aristoteles)
ostré - názory naň
ostré - odkazy
Ostrihom
Ostrogóti
ostrov
ostrov - odkazy
ostrovy blažených
ostrovy blažených - odkazy
Ostwald, W. F.
osud
osud (mýtus homérsky)
osud (stoicizmus)
osud - názory naň
osud - odkazy
Osuský, Š.
osvedčenie
osvietenie
osvietenstvo
osvietenstvo a Kant, I.
osvietenstvo anglické
osvietenstvo anglické - odkazy
osvietenstvo anglické - predstavitelia
osvietenstvo francúzske
osvietenstvo francúzske - odkazy
osvietenstvo francúzske - významové útvary
osvietenstvo nemecké
osvietenstvo - odkazy
osvietenstvo - významové útvary
osvietenstvo - zoznam literatury
osvietenstvo - zoznam vplyvov
osvietenstvo - zoznam zdrojov
osvojovanie si
osvojovanie si sveta človekom
osvojovanie si sveta človekom estetické
osvojovanie si sveta človekom umelecké
osvojovanie si sveta človekom vedecké
osvojovanie si sveta človekom - formy
osvojovanie si sveta človekom - odkazy
osvojovanie si - druhy/príklady
osvojovanie si - odkazy
otáčanie
otázka
otázka filozofická
otázka filozofická (Anzenbacher, A.)-E
otázka filozofická (Anzenbacher, A.)-EI
otázka filozofická - druhy/príklady
otázka filozofická - názory na ňu
otázka filozofická - odkazy
otázka filozofická základná
otázka národnostná
otázka - druhy/príklady
otázka - odkazy
otcovia apoštolskí
otcovia cirkevní
otcovia cirkevní - odkazy
otec
otec - entity relevantného kontextu
otec - odkazy
Oto I. Veľký
otrava
otroctvo
otrok
otrokár
Otto, R.
Otto, R. - odkazy
Otto, R. - zoznam diel
Otto, W. F.
otvor
otvor - odkazy
otvorenosť diela (Eco, U.)
Outlaw, L.
Outlaw, L. - dielo
Outlaw, L. - odkazy
Outlaw, L. - významové útvary
overovanie
ovládač
ovládač (Windows)
ovládač - odkazy
ovplyvňovanie
ovplyvňovanie - odkazy
ovulácia
ovzdušie
Owen, R.
Oxford
Oxford - odkazy
Oxfordská univerzita
ozdoba
ozdoba - druhy/priklady
ozdoba - odkazy
Ozeáš
označenie
označenie - odkazy
označované a označujúce
oznam
oznámenie
oznámenie počítača
oznamovanie
ozubenie
ozubenie evolventné
ozvláštnenie