FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Obchod medzinárodný

obchod medzinárodný

- súčas» svetového obchodu; súhrn vz»ahov spojených s výmenou tovaru medzi národnými ekonomickými celkami ( L548;364).