FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operácia aritmetická

operácia aritmetická = úkon počtový

- napr. sčítanie, odčítanie, ...

-----------------------
operácia aritmetická>