FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odraz (materializmus dialektický)

odraz ( materializmus dialektický)

- proces pôsobenia odrážaného na odrážajúce vlastný všetkej hmote, pričom medzi odrazom v anorganickej prírode a odrazom v živej prírode a spoločenskom živote je kvalitativny rozdiel ( L42;816 L53;358).