FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ortoepia

ortoepia

- náuka o správnej výslovnosti. Z praktických dôvodov sa pripája k hláskosloviu ( L496;8).