FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objekt matematický

objekt matematický

- je objekt, ktorý skúma matematika; prvok materiálu matematického myslenia. Príklad matematického objektu: číslo, štvorec, vektor, funkcia, matica, súmernosť, tranzitivnosť (cf. L311;65).