FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Okeanos

Okeanos (gr.)

- božstvo starogrécekj mytológie, ktoré už nepredstavuje len personifikáciu prirodného živlu, ale predstavuje tento živel sám - je to nekonečná sladkovodná rieka, ovývajúca celú Zem, ktorá napája nielen riečky, pramene, studne, ale aj slané moria. Práve z Okeana a jeho ženy Tehydy pochádza všetko jestvujúce na Zemi ( L1252;23).