FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvojovanie si sveta človekom vedecké

osvojovanie si sveta človekom vedecké

- jeden zo základných spôsobov vzťahovania sa človeka k svetu vyznačujúci sa systematickým a cieľavedomým produkovaním poznatkov týkajúcich sa podstaty vecí; veda.