FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ontologický

ontologický

- vz»ahujúci sa na ontológiu ; týkajúci sa princípov bytia, súcna.