FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvietenstvo a kant, i.

osvietenstvo a Kant, I.

Na Kanta malo vplyv racionalistické univerzitné prostredie doby nemeckého osvietenstva (Aufklärung).