FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ontós on

ontós on (gr.)

- to, èo naozaj je.

-----------
ontós on>