FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odberateľ

odberateľ

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaväzuje prevziať a preberá za odplatu určitý výrobok alebo viacero výrobkov, resp. prác od dodávateľa ( L421;410).