FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Obor

obor

- oblasť, disiciplína.