FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operacionalizmus

operacionalizmus

- koncepcia, podľa ktorej vedecké pojmy, vety atď. majú zmysel len potiaľ, pokiaľ sú založené na fyzikálnych operáciách (meraní ap.). Zakladateľom operacionalizmu je P. W. Bridgman.