FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvojovanie si sveta človekom

osvojovanie si sveta človekom

- interakcia človeka a sveta vo forme umenia, náboženstva, filozofie, vedy, každodenného života, praxe.

--------------------------------
osvojovanie si sveta človekom>