FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Organizácia náboženská

organizácia náboženská

- spoločenská inštitúcia, v ktorej vybraní členovia dostávajú poverenie k výkonu náboženských činností potrebných pre uspokojovanie náboženských potrieb jednoltivca alebo pospolitosti a pre reguláciu správania sa týchto skupín. Príkladom náboženskej organizácie je cirkev.