FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ortega y gasset, j.

Ortega y Gasset, José (1883 - 1955)

- španielsky filozof zaujímajúci stanovisko medzi filozofiou života a existencializmom.