FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ontogenéza (leibniz, g. w.)

ontogenéza ( Leibniz, G. W.)

- proces postupného zväčšovania sa od samého začiatku hotového, rozvinutého celku organického jedinca.