FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Orgán

orgán

- 1. funkčná jednotka organizmu, ktorá sa skladá z niekoľkých tkanivových (alebo pletivových) zložiek prispôsobených podľa určitých zákonov a riadiacich sa príslušnou funkciou. Funkcia môže byť viazaná len na jednu z tkanivových (plativových) zložiek zúčastňujúcich sa na jeho stavbe (Cf. L326;296). Ako príklady orgánov môžu slúžiť: listy rastlín, srdce živočíchov, mozog, oko atď. Viaceré orgány v mnohobunkovom organizme vytvárajú integrované (zjednotené) sústavy - orgánové sústavy - ktoré zabezpečujú harmonickú činnosť celého organizmu ( L335;72).

2. inštitúcia.

--------
orgán>