FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvedčenie

osvedčenie

- vyhlásenie o nejakej skutočnosti, vyjadrenie o niečom; písomný prejav úradnej povahy, ktorý niečo dosvedčuje ( L208;614).