FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odvetvie národného hospodárstva

odvetvie národného hospodárstva

- súbor výrob a služieb plniacich zo stanoviska najvšeobecnejších technických, technologických, organizačných alebo účelových kritérií rovnaké ekonomickéalebo iné spoločenské funkcie vyplývajúce zo spoločenskej deľby práce, napr. priemysel , poľnohospodárstvo , doprava, obchod, verejná správa, školstvo, obrana ( L421;416).