FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operácia aritmetická - odkazy

operácia aritmetická - odkazy

algebra
aritmetika

delenie

násobenie

odčítanie

sčítanie

výkon počtový
výraz počtový