FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ontológia fundamentálna

ontológia fundamentálna

- základné učenie o bytí.

Termínom "fundamentálna ontologia" sa mienia výsledky, ktoré Heidegger získal pri skúmaní ľudského tubytia s cieľom odhaliť bytie a zmysel bytia a ktoré zachytil vo svojom diele "Bytie a čas".

Ide o výskum bytia (14) súcna (14) a tým prenikanie k princípu, ktorý osvetľuje najvnútornejšiu výstavbu existenciálií a ľudskej existencie na svete vôbec. Heidegger pri tvorbe fundamentálnej ontológie kritizuje západnú metafyziku ako dejiny zabudnutosti bytia; táto metafyzika sa nepsrávne uspokojovala s tým, že nastoľovala otázku o súcne bez toho, aby prenikla k základnejšej otázke o bytí ( L154;223 L574;224).