FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvojovanie si sveta človekom estetické

osvojovanie si sveta človekom estetické

- forma osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej vzniká alebo sa odhráva bytie estetických hodnôt ; zahrnuje predovšetkým umelecké osvojovanie si sveta.