FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ortu» (alchýmia)

ortu» ( alchýmia)

- je totoľná s tvorivými silami vyąąieho vedomia ( L828;58).