FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Otcovia cirkevní

otcovia cirkevní otcovia cirkevní (FT)

- predstavitelia patristiky ; duchovno-náboženskí vodcovia kresťanstva do 7.st. /zač. 8. st. Tvoria spojovací článok medzi antickou filozofiou a stredovekou filozofiou.

Chronologicky sa zvyknú členiť nasledovne:

1. apoštolskí otcovia (koniec 1. st. - pol. 2. st.):
Klement Rímsky
Ignatios zv. Theoforos
Polykarpos
Papias
Barnabáš

2. apologetickí otcovia (predstavitelia apologetiky) (2. st. - zač. 3. st.): Justinus (100-167)
Tatianus (* okolo 130)
Atenagoras z Atén (2. pol. 2. stor.)
Teofil z Antiocheie (+ okolo 186)
Eirenaios = Ireneus (okolo 140 - okolo 202)
Hypolit (+ okolo 236)
Tertullianus (okolo 160 - okolo 240)

3. predstavitelia prvých pokusov o systematizáciu teológie (3. st. - zač. 4. st.):
Origenes (asi 185/6-254/5)
Athanasios (295-373)
Arnobius (3.-4. st.)
Lactantius, L. C. F. (asi 260-po 317)

4. predstavitelia prvej historickej sebareflexie kresťanstva (4. st. - zač. 5. st.):
Eusebius z Cezarey (okolo 265-340)
Hilarius z Poitiers (okolo 315-367)
Ambrosius Milánsky (okolo 340-397)
Ján Zlatoústy (344-407)

5. predstavitelia praktickoteologických snáh (koniec 4. st. - pol. 5. st.): Hieroným, S. E. (348-420)
Augustinus (354-430)

6. "poslední cirkevní otcovia" a "prví scholastici" (5. st. - zač. 8. st.):

na Východe:

Synesios z Kyrény (370-450)
Nemesios z Emesy (1. pol 5. stor.)
Leontios Byzantský (585-662)
Maximus Confessor (580-662)
Johannes Damascenus (700-750)

na Západe:

Boethius (480-524)
Cassiodorus (490-583)
Martin z Bracary (+580)
Isidor Sevilský (560-636)
Beda Venerabilis (674-735)

-------------------
otcovia cirkevní>