FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Online

online

- stav, keď je zariadenie aktivované a pripravené na činnosť, schopné kontroly alebo komunikácie s počítačom. Napr. tlačiareň je v stave "online", keď ju možno použiť na tlačenie. Databáza je online, keď ju môže použiť osoba ovládajuca počítač, v ktorom sa nachádza ( L601;264).