FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osobnosť

osobnosť osobnosť (FT)

- otvorený súbor sociálnych kvalít ľudského indivídua čiže osoby, ako názorov, schopností, potrieb, záujmov, morálneho presvedčenia a pod.

Ucelenou teóriou osobnosti chce byť personológia.

-----------
osobnosť>