FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Os

os

- základná priamka v súradnicovom systéme , pri rotácii, súmernosti, ...; strednica.