FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odhaµovanie

odhaµovanie

- odokrývnie skrytého (zahaleného); dosahovanie nezakrytosti, nezatajenosti, pravdy.