FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Obsah (černík, v.)

obsah ( Černík, V.)

- konkrétna jednota mnohotvárnych, rozdielnych a protikladných momentov nejakého predmetného alebo mysleného objektu. Jeho vnútornú, základnú zloľku tvorí podstatný obsah (121), jeho vonkająiu, druhotnú zloľku tvorí doplnkový obsah (121) ( L65;352).